Wskaźnik C/Z

Wskaźnik C/Z – jeden z najczęściej wykorzystywanych przez inwestorów wskaźników do oceny atrakcyjności akcji wybranej spółki. Oblicza się go, dzieląc cenę rynkową jednej akcji przez zysk netto spółki przypadający na jedną akcję. Wskaźnik ten określa, ile złotych gotowi są zapłacić inwestorzy za jeden złoty zysku netto spółki za cztery ostatnie kwartały (o ile jest on dodatni).