Wolność gospodarcza

Wolność gospodarcza – swoboda podejmowania działalności gospodarczej, wolna od ingerencji państwa. Wyzwala w społeczeństwie przedsiębiorczość prowadzącą do decydowania o tym co, w jakich ilościach i po jakich cenach produkować lub jakie usługi świadczyć. Prowadzi to do dużej różnorodności towarów i usług na rynku.