WIG

WIG – warszawski indeks giełdowy – skrót nazwy indeksu obejmującego akcje spółek notowanych na
rynku podstawowym.