WIG 20

WIG 20 – 20 spółek akcyjnych o największych obrotach giełdowych.