Wartość rynkowa

Wartość rynkowa – określana również jako kapitalizacja; to wycena rynkowa obliczona jako iloczyn aktualnego kursu akcji i liczby wszystkich akcji wyemitowanych przez spółkę.