Wakacje kredytowe

to czas, w którym kredytobiorca za zgodą banku nie spłaca kredytu. Nie zapłacone w tym czasie raty przesuwane są na później, co wydłuża ostateczny termin spłaty zobowiązania. W czasie wakacji kredytowych kredytobiorca nie spłaca, ani części odsetkowej, ani kapitałowej kredytu. Może więc mówić o prawdziwych wakacjach od kredytu. Nie ma jednak nic za darmo. Przesunięcie terminu spłaty w ostatecznym rozrachunku powoduje wzrost kosztów kredytu, nawet jeśli bardzo niewielki. Odsetki za przesunięcie terminu są naliczane przez bank zgodnie z umową kredytową lub aneksem do niej dotyczącym wakacji kredytowych.