Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów jest centralnym organem administracji rządowej, a zarazem najważniejszą instytucją, stojącą na straży praw konsumentów i konkurencji. Urząd ten nie zajmuje się jednak sprawami indywidualnych konsumentów. Oznacza to, iż skargę można wnieść tylko wtedy, gdy naruszone zostały interesy zbiorowe większej liczby konsumentów – jak chociażby obecność klauzuli niedozwolonej w regulaminie jednego ze sklepów internetowych, czy wprowadzająca w błąd reklama.