Uposażony

Uposażony -  podmiot uprawniony  do odbioru  świadczenia po śmierci ubezpieczonego.