Ubezpieczyciel

Ubezpieczyciel – zakład ubezpieczeń oferujący ubezpieczenie, tzn. w zamian za opłaconą składkę zobowiązuje się spełnić dane świadczenie w razie wystąpienia zdarzenia określonego w umowie.