Ubezpieczony

Ubezpieczony – podmiot, który objęty jest ochroną ubezpieczeniową (lub osoba, której życie, zdrowie lub majątek są objęte ochroną).