Ubezpieczenia majątkowe

Ubezpieczenia majątkowe: rodzaj ubezpieczeń, w których odszkodowanie wypłacane przez ubezpieczyciela uzależnione jest od wysokości szkody doznanej przez ubezpieczonego. Szkoda może polegać na uszkodzeniu, zniszczeniu lub utracie określonego dobra majątkowego (np. pożar mieszkania, kradzież samochodu). Szkodą może być również powstanie po stronie ubezpieczonego obowiązku wyrównania szkody w majątku innej osoby (np. obowiązku pokrycia kosztów remontu mieszkania sąsiada, zniszczonego przez wodę, która wylała się z wanny ubezpieczonego). Odszkodowanie wypłacane przez ubezpieczyciela, w zależności od tego co postanowiono w umowie ubezpieczenia, rekompensuje te szkody w całości lub w części.