Ubezpieczający

Ubezpieczający -podmiot, który podpisuje umowę i opłaca składki ubezpieczeniowe.