Temperament

naturalna częścią osobowości. Wywodzi się bezpośrednio z genów danej osoby, jest postrzegany go jako biologiczna i instynktowna część, z której składa się osobowość. Ponieważ jest to kwestia uwarunkowań genetycznych i wiąże się wyłącznie z odziedziczonymi cechami, trudno jest temperament modyfikować, manipulować nim lub go zmieniać.