sWIG80

sWIG80 – 80 kolejnych spółek giełdowych na rynku podstawowym.