Suma ubezpieczenia

Suma ubezpieczenia – górna granica odpowiedzialności ubezpieczyciela.