STOPA PROCENTOWA

to najprościej rzecz ujmując cena pieniądza, czyli stawka, jaką kredytobiorca płaci za pozyskanie pieniądza (a z drugiej strony
– stawka, którą uzyskuje kredytodawca za udostępnienie środków pieniężnych). Zgodnie z ustawą o NBP bezpośrednio decyzję o wysokości stóp
procentowych podejmuje Rada Polityki Pieniężnej w oparciu o analizę wielu wskaźników makroekonomicznych i czynników gospodarczych.
Zmiany stóp procentowych wpływają nie tylko na wysokość rat kredytów czy oprocentowanie lokat, ale oddziałują na całą gospodarkę. Niskie stopy
 procentowe powodują zwiększenie kapitału na rynku. Obniżka stóp procentowych przekłada się wprost na niższe raty kredytów, a tańszy kredyt
 poprawia nastroje konsumpcyjne klientów i napędza sprzedaż produktów i usług, co z kolei przekłada się na wzrost produkcji i na całą gospodarkę.