Stawka podatkowa

Stawka podatkowa – ustalona wielkość (kwotowo lub procentowo), według której od podstawy opodatkowania oblicza się wysokość podatku.