Średnie dalsze trwanie życia

Średnie dalsze trwanie życia – to wielkość statystyczna, która określa przeciętny okres, jaki upływa od ustalenia prawa do emerytury do śmierci. Tablice trwania życia (w miesiącach) ogłasza w formie Komunikatu Prezes Głównego Urzędu Statystycznego.