Spółka

Spółka – związek co najmniej dwóch osób, które zamierzają wspólnie prowadzić przedsięwzięcie gospodarcze (prowadzić firmę). Dzielą się na cywilne (spółka cywilna – s.c.) i handlowe. Spółki handlowe dzielą się z kolei na osobowe (jawne sp. j. , partnerskie – sp. p., komandytowe – sp. k., komandytowo-akcyjne – SKA) i kapitałowe (z ograniczoną odpowiedzialnością – z o.o. i akcyjne – SA).