SKOK

Skrót od spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej. Instytucje te przypominają banki, jednak formalnie nimi nie są. Głównym celem istnienia i funkcjonowania banków jest zysk, SKOK-i nie mogą prowadzić działalności z myślą o zysku. Sposobem ich działania jest przyjmowanie depozytów od członków posiadających oszczędności i udzielanie pożyczek innym, którzy potrzebują wsparcia finansowego. Podstawowym celem tworzenia i działalności kas SKOK jest wspieranie swoich członków i członkiń poprzez dawanie im dostępu do produktów finansowych, np. kredytów, na preferencyjnych warunkach. Z założenia SKOK-i nie mogą działać w celach zarobkowych.