Savoir-vivre

Savoir – vivre  – oznacza właściwe zachowanie w określonych miejscach i sytuacjach. Zbiór dobrych manier i zasad obowiązujących w życiu codziennym w danej kulturze.