Rzecznik Konsumentów

Rzecznik Konsumentów zajmuje się sprawami indywidualnych konsumentów. Jest on odpowiedzialny za wykonywanie zadań związanych z ochroną praw konsumenckich na terenie podlegającym jego jurysdykcji (powiat lub miasto), w tym za udzielanie bezpłatnych porad, czy informacji prawnych, a także za reprezentowanie i wspieranie konsumentów, podczas rozwiązywania sporów z przedsiębiorcą.