Rynek

Rynek- zespół mechanizmów umożliwiający kontakt producentów z konsumentami, rozumiany jako całokształt transakcji kupna- sprzedaży i warunków w jakich one przebiegają oraz określona zbiorowość zainteresowana dokonywaniem operacji kupna- sprzedaży.