Rynek wtórny

Rynek wtórny – część rynku kapitałowego, gdzie inwestorzy handlują między sobą (kupują i
sprzedają) papiery wartościowe (akcje i obligacje). Głównym elementem rynku wtórnego jest giełda papierów wartościowych.