Rynek pierwotny

Rynek pierwotny – część rynku kapitałowego, na którym emitenci sprzedają inwestorom nowo wyemitowane akcje lub obligacje.