RRSO

Definicja RRSO w ustawie o kredycie konsumenckim mówi, że jest to:

„całkowity koszt kredytu ponoszony przez konsumenta, wyrażony jako wartość procentowa całkowitej kwoty kredytu w stosunku rocznym”

Wskaźnik RRSO wprowadzono po to, by ułatwić pożyczkobiorcom porównywanie różnych ofert i ocenę, która z nich jest dla nich najatrakcyjniejsza. Jest to jednak możliwe tylko wtedy, gdy analizowane są propozycje pożyczek czy kredytów na tę samą kwotę, przy takim samym rodzaju rat (malejące/stałe) i ten sam okres, gdyż RRSO uwzględnia wartość pieniądza w czasie.

Wartość RRSO muszą podawać wszyscy legalnie działający kredytodawcy, zarówno banki, jak i firmy pożyczkowe. Obliczenie RRSO „chwilówki” niczym się nie różni od obliczeń dla wieloletniego kredytu hipotecznego.

Po drugie, prawo wymaga, by instytucja finansowa, obliczając wysokość RRSO, uwzględniła wszelkie koszty i opłaty związane z udzielaną pożyczką. Do wyliczenia wysokości tego wskaźnika potrzebne są więc:

  • wysokość oprocentowania pożyczki,
  • różnego rodzaju opłaty na rzecz kredytodawcy (np. prowizja),
  • niezbędne ubezpieczenie,
  • wszelkiego rodzaju inne opłaty (np. za rozpatrzenie wniosku).

Krótko mówiąc, teoretycznie wskaźnik obejmuje wszelkie koszty, jakie ponosi kredytobiorca, by mógł zaciągnąć kredyt gotówkowy.

Niestety RRSO nie zawsze zawiera pełne dane, gdyż pożyczkodawcy wymyślają nowe opłaty, które – według obowiązujących w danym momencie przepisów – nie są wymienione jako parametry, które muszą zostać uwzględnione w obliczeniach.