Pracownik

Pracownik- to osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę , powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę. Pracownikiem może być tylko osoba fizyczna osoba, która ukończyła 18 lat, a w szczególnych przypadkach osoby młodsze.