Pracownik młodociany

Pracownik młodociany – to osoba, która ukończyła 15 lat, a nie przekroczyła 18. Można zatrudnić tylko młodocianych, którzy ukończyli co najmniej ośmioletnią szkołę podstawową oraz przedstawią świadectwo lekarskie stwierdzające, że praca danego rodzaju nie zagraża ich zdrowiu.