Pracodawca

Pracodawca- to osoba fizyczna, osoba prawna (na przykład spółka akcyjna), jednostka organizacyjna (na przykład oddział osoby prawnej, filia spółki), choćby nie posiadała osobowości prawnej, jeżeli zatrudniają one pracowników. Status pracodawcy będzie miał zatem taki podmiot, który powierza pracę innej osobie fizycznej (zatrudnia ją) w ramach stosunku pracy – w tym osoba fizyczna.