Praca zespołowa

Praca zespołowa – przekazanie grupie pracowników określonych zadań lub czynności, które wydzielone są z ogólnych procesów pracy. Zespoły w firmie wybierane są na podstawie struktury organizacji, zadań do wykonania, a także wiedzy, kwalifikacji i predyspozycji poszczególnych pracowników. W utworzonej grupie każda z osób przyjmuje na siebie jakąś rolę (jedną lub więcej), np. definiowanie celów, zbieranie informacji niezbędnych do rozwiązania danego problemu, analiza poszczególnych zagadnień czy koordynacja działań. W tym kontekście praca w zespole polega na współdziałaniu pracowników pełniących różne funkcje.