Popyt

Popyt- ilość dobra, którą nabywcy chcą i mogą kupić po danej cenie w określonym czasie.