Podstawa opodatkowania

Podstawa opodatkowania – wartość, od której oblicza się wysokość zobowiązania podatkowego.