Podatnik

Podatnik- osoba podlegająca obowiązkowi podatkowemu ( lub zobowiązana do płacenia podatku).