Płatnik

Płatnik – osoba/ instytucja zobowiązana do obliczenia i pobrania od podatnika podatku i wpłacenia go we właściwym terminie do Urzędu Skarbowego ( lub zobowiązana do odprowadzenia (wpłacenia) należnego podatku do Urzędu Skarbowego).