Pierwsze wrażenie

Pierwsze wrażenie – w myśli psychologicznej wyróżnia się tzw. efekt pierwszego wrażenia, który bywa też zwany efektem aureoli lub efektem halo. Polega to na tym, że mamy tendencję do formułowania całościowych opinii na temat swojego rozmówcy na podstawie jego wyglądu, mowy ciała  nastawienia itd. Innymi słowy, mamy skłonność do przypisywania danej osobie pewnych cech osobowościowych tylko na bazie zewnętrznego wrażenia, jakie na nas zrobiła. Dzieje się to automatycznie – w dużej mierze wpływają na to wzorce kulturowe, w jakich wyrastamy.