Otoczenie

Otoczenie – wszystko to, co znajduje się na zewnątrz przedsiębiorstwa i ma wpływ na jego funkcjonowanie (m.in. osoby, inne firmy i organizacje, zjawiska, procesy).