Odkodowanie

Odkodowanie- moment przekształcenia komunikatu przez słuchacza, który stara się go zrozumieć. Odbywa się ono w dwu etapach: w pierwszym odbiorca otrzymuje komunikat w drugim go przetwarzać. Wpływ na to ma własna ocena użytych znaków oraz doświadczenie „ludzie słyszą to, co chcą usłyszeć”.