Obowiązek

Obowiązek – to zobowiązanie strony do wykonania przypisanego zadania oraz odpowiedzialność za jego wyniki.