Negocjacje

Poszukiwanie sposobu rozwiązania sporu na drodze dobrowolnych rozmów, które w założeniu mają prowadzić do porozumienia i satysfakcjonują obie zaangażowane w konflikt strony.