NCIndex

NCIndex– indeks spółek należących do branży nowoczesnych technologii NEWconnect.