Metoda projektu

Metoda projektu – metoda pracy, która wymaga różnorodnych umiejętności i pracy wielowątkowej w grupie. Projekt należy odpowiednio zaplanować, chociaż można go modyfikować w trakcie realizacji. Praca projektowa rozwija wiedzę i umiejętności z zakresu zarządzania, finansów, a także kompetencje miękkie.