Metoda 3-6-5

celem jest wzajemne pobudzanie uczestników przez kolejne pomysły. Każdy z sześciu uczestników pisze na kartce papieru 3 pomysły w ciągu 5 minut, które przekazuje sąsiadowi.

Bazując na tych pomysłach, sąsiad generuje i nanosi na tę kartkę ponownie 3 pomysły. Kartki z pomysłami są tak długo przekazywane kolejnemu sąsiadowi dopóki do każdego z uczestników nie dotrze każda z sześciu kartek.