Mechanizm rynkowy

Mechanizm rynkowy – ogół wzajemnych zależności między podażą, popytem a ceną towarów i usług.