Manipulacja

Manipulacja- to zbiór metod mających za zadanie nakłonienie osoby lub grupy osób do realizacji celów osoby manipulującej. Ofiara manipulacji nie ma świadomości, że użyto wobec niej podstępu i jest przekonana, że na jej zachowanie nie miały wpływu żadne czynniki zewnętrzne. Tymczasem jest wprost odwrotnie – manipulacja to dość często starannie zaplanowana strategia, która ma przynieść określony skutek.