Liberalizm

Liberalizm – ideologia mówiąca, że wolność jest nadrzędną wartością. W kontekście zarządzania oznacza to swobodę działania, bez kontroli przełożonego.