Kwalifikacje zawodowe

Kwalifikacje zawodowe (kompetencje twarde) – zestaw wiedzy oraz umiejętności, które są wymagane do zrealizowania poszczególnych zadań zawodowych. Kwalifikacje wynikają z określonych dokumentów, takich jak  świadectwa, dyplomy czy zaświadczenia. Mają potwierdzać, że człowiek, który je otrzymał, posiada odpowiednie kompetencje.