Kreatywne myślenie

Kreatywne myślenie – to myślenie niestandardowe, nieschematyczne, nieliniowe