Konsument

Konsument to osoba fizyczna nabywająca od przedsiębiorcy towary lub usługi do celów niezwiązanych bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. Uznanie za konsumenta ma istotne znaczenie prawne, ponieważ od posiadania tego statusu często zależy jakie przepisy zostaną zastosowane do oceny całej transakcji.