Komunikacja werbalna

Komunikacja werbalna- to komunikacja oparta na słowach. Sprowadza się ona do tego, iż przekazując komunikaty używamy słów.