Komunikacja niewerbalna

Komunikacja niewerbalna dotyczy przekazu bezsłownego, występują tu następujące kanały uzewnętrzniania niewerbalnego:

– ruchy ciała (mimika, kinezjetyka, prajęzyk, kontakt wzrokowy, gesty),

– zależności przestrzenne (proksemika).